Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL: En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de l’11 de juliol, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web: La titularitat del lloc web festiari.cat (en endavant “web”) és de Festiari SL, amb CIF: B-55676803 i les dades de contacte són: Raval de Santa Anna, 2 5è – 43201 Reus Telèfon: 620 20 55 65 e-mail: festiari@festiari.cat

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les presents Condicions Generals d’ús (en endavant “Condicions”) és el de regular l’accés i la utilització del web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant “Continguts”) i tots aquells serveis o recursos en línia (des d’ara “Serveis”) que, si s’escau, s’ofereixi als Usuaris.

Festiari es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Festiari pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el web o l’accés als mateixos. L’accés al web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari. La utilització d’algun dels continguts o serveis del web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’usuari.

L’usuari

L’accés, la navegació i l’ús del lloc web, així com dels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l’Usuari i Festiari, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, de manera que s’accepten, des de que s’expressa aquesta conformitat a l’iniciar la navegació pel lloc web, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Web.

El web proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari n’assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per Festiari sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Festiari sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Festiari es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Festiari no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El fet d’accedir a aquest Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Festiari i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Web no es dirigeix ​​a menors d’edat. Festiari declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit. El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Catalunya. Festiari no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en al Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Festiari cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

Accés i navegació al lloc web: exclusió de garanties i responsabilitat
Festiari no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels continguts o serveis i farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, no obstant, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest web sigui interromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que es pugui accedir a través d’aquest web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic de l’usuari. En cap cas Festiari serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Festiari tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Política d’enllaços

El web posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners o botons), directoris i motors de cerca que permeten accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al web té per objecte facilitar la recerca i l’accés a la informació disponible a la xarxa internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. Festiari no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. No revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats. Tampoc assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Festiari i que siguin enllaçats en aquest web.

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre web al de Festiari haurà de saber que no es permet la reproducció total o parcial de cap dels continguts i serveis del web sense autorització expressa de Festiari. Tampoc es permet cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de Festiari, ni sobre els continguts o serveis d’aquest.

A excepció de l’hipervincle, el web en què s’estableixi aquest, no contindrà cap element del web protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat hi hagi una autorització expressa de Festiari.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Festiari i el titular del web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació per part de Festiari dels continguts, serveis o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

Propietat intel·lectual i industrial

Festiari per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Festiari.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Festiari. Podrà visualitzar els elements del web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el web. En cas que l’usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a Festiari a través de les dades de contacte.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Festiari es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del web i dels seus continguts, o per l’incompliment de les condicions. La relació entre l’Usuari i Festiari es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

PAGAMENT SEGUR

El mètode de pagament és amb targeta de crèdit a través de TPV Virtual. El comprador haurà de facilitar les dades del titular de la targeta, el número de targeta, la data de caducitat, i el codi de validació (que són els 3 últims dígits de la relació numèrica que apareix al revers de la targeta). Aquestes dades són gestionades directament per la seva entitat bancària, que serà l’encarregada de realitzar de forma segura el cobrament de la seva compra.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Nota important per a menors d’edat

Si ets menors de divuit anys no pots registrar-te a festiari.cat. Informar-te que en aquest web, la teva privacitat i els teus drets són respectats, així com les dades personals dels usuaris en general. Com a usuari no registrat has de saber que els teus drets estan garantits.

 • Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar serveis.
 • Mai compartim informació personal amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en la nostra política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, pel que s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Festiari ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del responsable: Festiari S. L.
Nom comercial: Festiari
CIF: B-55676803
Direcció: Raval de Santa Anna, 2 5è / 43201 Reus
Correu electrònic: festiari@festiari.cat
Activitat: VENDA DE REPRODUCCIONS EN GOMA DE FIGURES DE CARÀCTER FESTIU
 
Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens arribin a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”. Per al tractament de dades dels usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.
 
En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerim el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant el necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada i es garanteixi la seva confidencialitat. Cal tenir en compte que Festiari pren totes les precaucions necessàries per tal d’evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

Com s’obtenen dades personals en aquesta web

Les dades personals que tractem procedeixen de:

 • Formularis de contacte
 • Formulari de subscripció
 • Formulari de venda

Drets dels Usuaris que faciliten les seves dades personals

Els usuaris tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides o l’usuari ho cregui oportú. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas es conservaran únicament per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Festiari deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Finalitat per la que Festiari tracta les teves dades personals

Quan un usuari es posa en contacte a través del web o el correu electrònic, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Festiari. Aquesta informació pot incloure la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon o qualsevol altra informació. En facilitar-la, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Festiari, només com es descriu en l’Avís Legal i en la Política de Privacitat. Hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal:

Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, correu electrònic, telèfon, assumpte, missatge per respondre als requeriments dels propis usuaris.

Bloc de subscripció: Sol·licitem les següents dades personals: nom i correu electrònic per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció.

Formulari de venda: L’usuari haurà d’omplir un formulari per poder efectuar la compra, subjecte als termes i condicions d’ús, on es requreixen dades de contacte, i dades de pagament. Sol·licitem les següents dades personals: nom, cognoms, CIF / NIF, data de naixement, correu electrònic, adreça, dades de facturació.

Existeixen altres finalitats per la qual Festiari tracta les dades personals de l’Usuari:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. Festiari pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de Festiari es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Festiari. Aquest, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant d’activitats, productes o serveis de Festiari, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, (Festiari) amb domicili al Raval de Santa Anna, 2 5è, 43201 Reus, és responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. Festiari no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment. Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Categoria de dades

Es tracten dades identificatives: nom, correu electrònic i si s’escau, nom de l’empresa i el càrrec a la mateixa. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Temps que es conservaran les seves dades

Les dades personals es conservaran fins que no se’n sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

Destinataris als que es comunicaran les seves dades

Moltes de les eines de gestió de les seves dades són contractats a tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Festiari comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Tràmit Assesors, amb domicili al Passeig Prim, 32 4t 2a – 43202 REUS (Tarragona) presta els serveis d’assessoria i comptabilitat a Festiari.

Hosting: itcglobal.es

Prestashop: Plataforma web

Email marketing: botiga@festiari.cat

Google Analytics: servei analític del web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (Google). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a Festiari a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que generen les cookie sobre el seu ús de Festiari (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Navegació

Al navegar per festiari.cat es recullen dades no identificables que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica aproximada, registre d’utilització els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre aquestes dades no identificatives hi ha l’anàlisi dels seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza Google Analytics com a servei d’anàlisi de tercers. Aquesta informació és utilitzada per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a la recopilació d’informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

Festiari es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades. Festiari no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari es l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que arribin a Festiari. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Festiari en la forma i per a les finalitats indicades en la política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

Festiari es reserva el dret de modificar la present política de privacitat per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Festiari no realitza pràctiques d’SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Festiari es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.  

Dubtes o consultes sobre aquesta política o els teus drets
Si l’usuari té algun dubte o vol fer un comentari sobre aquesta política de privacitat, o si té alguna inquietud sobre la manera com s’ha pogut gestionar alguna informació personal, pot contactar a través de correu postal o de correu electrònic a festiari@festiari.cat

Correu electrònic
Segueix-nos